J. Clausen ApS - Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol
Entreprenør J. Clausen er autoriseret kloakmester og er underlagt kloakmesterens kvalitetskontrol.
De folk der skal lave din kloak har som minimum en rørlæggeruddannelse og har mange års erfaring på området.

Når opgaven er færdig, sørger vi for papirarbejdet og færdigmelding til kommunen. Du får til slut en tegning af udført arbejde.

certifikat

Kort